Reküperatör
  • Günümüz rekabet koşulları ve maksimum verimlilik, firmaları maliyeti yüksek olan enerjiyi optimum seviyede kullanmaya sevk etmiştir. Atık baca gazının atmosfere direk atılması yerine sıcak su ya da sıcak hava ile değerlendirilmesi gerekir. Kızgın yağ, buhar ya da sıcak su kazanlarında katı, sıvı veya gaz yakıtlarından herhangi biri ile gerek kazan yakma verimi artırılabilir, gerekse; ısınma sistemleri ile firma ve ülke ekonomisine katkısı büyüktür.

  • Proses değerleri dikkate alınarak yapılan sistemler kısa sürede kendini amorti eder. Verimliliği artırmak için düşük maliyetli bir çözümdür.
  • Kazan ve yakıt özelliklerine göre projelendirilerek imalatı gerçekleştirilmektedir.
  • Reküperatör, bir tesiste sadece tasarruf aracı değil, aynı zamanda mevcut kapasiteyi artıran bir sistemdir.
  • Reküperatör uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususların başında gazın özellikleri ve yoğuşma sıcaklıkları gelmektedir. Baca gazlarında yoğuşma olması durumunda asit ortaya çıkar ve yoğuşmanın olduğu tüm yüzeylerin paslanmaz malzemeden yapılması gerekmektedir.
  • Reküperatör baca gazı sıcaklığını düşürdüğü için baca gazında gereksiz yere bulunan fazla hava soğutularak dışarı atılır. Bu şekilde hava fazlalık katsayısının artışından kaynaklanan verim kaybı önemli oranda düşmektedir.
  • Sistem çok kısa sürede rejime girer.
  • Hem yeni kazanların hem de çalışan mevcut kazanların arkasına montajı mümkündür.
  • TÜRCANLAR ISI SANAYİ ISO9001-2008 belgesine sahiptir.

Video

Ürün Adı : Reküperatör